14-17 Tachwedd 2019: dyma ddyddiadau pumed Ŵyl Ffilmiau Eidalaidd Caerdydd (i’w chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter a Phafiliwn Pier Penarth). O’r flwyddyn hon ymlaen, IFFC fydd yr unig ŵyl neilltuol yn y Deyrnas Unedig, ar gyfer sinema Eidalaidd a fydd yn gwobrwyo ffilmiau gorau’r flwyddyn gynt, yn ffuglennol ac yn ddogfennol.

 

Bydd yr adran gyntaf yn dyfarnu gwobr ar gyfer y ffilm Eidalaidd orau a ryddhawyd rhwng 2018 a 2019. Awen fydd enw’r wobr hon, gair sy’n cyfeirio at Awenau creadigrwydd (‘ysbrydoliaeth artistig’). Bydd yr ail adran, sef Canfod (‘cael hyd i rywbeth’, neu ei ‘weld’) yn gwobrwyo’r ffilm ddogfennol orau o’r Eidal.

Fel yr eglura’r cyfarwyddwyr artistig, Luisa Pèrcopo a Luca Paci, “Mae’r gwobrau wedi’u henwi i anrhydeddu’r diwylliant artistig hynod o gyfoethog a geir yng Nghymru. Buom yn awyddus erioed i bontio rhwng y cynyrchiadau Eidalaidd, ar un llaw ac, ar y llaw arall, y cynulleidfaoedd yng Nghymru ac, ar raddfa ehangach, yng Ngwledydd Prydain, gan ganolbwyntio’n benodol ar sinema annibynnol. Mae hwn hefyd yn gyfle gwerthfawr i ffilmiau Eidalaidd gyflawni rhai o’r rhagofynion i fod yn gymwys i fanteisio ar gronfeydd rhyngwladol pwrpasol yn yr Eidal.”

Penodir dau banel o feirniaid: un o blith arbenigwyr ym maes y sinema, o’r Eidal ac o Wledydd Prydain, i werthuso ar gyfer gwobr Awen, a phanel a fydd yn cynnwys rhai o aelodau’r gynulleidfa i werthuso eitemau ar gyfer gwobr Canfod. Cydlynir yr olaf gan Arianna Careddu, sydd eisoes yn un o ddewiswyr Gŵyl Salina, ac erbyn hyn yn gyfarwyddwraig raglennu ar gyfer Gŵyl Lampedusa.

Bydd modd cofrestru ar gyfer yr adran ddogfennol o 22 Gorffennaf hyd at 8 Medi.

Am wybodaeth ac i gofrestru, e-bost: info@iffc.wales